Menu
Panel

Hľadať v obsahu webu | Search on Website

RD Beta 78 (Bratislava, Slovensko)

Prototyp systému s využitím kombinácie aktívnej tepelnej ochrany, obnoviteľých zdrojov vo forme solárnych kolektorov a zemného zásobníka tepla.

 

1) Termodynamické simulácie a modelovanie

2) Simulácia ochladenia a využiteľnosti zemného zásobníka

3) Optimalizácia energetického konceptu

 


 

 

 

Čítať ďalej...

Garant Tiernahung ÖGNI certifikovaný administratívny koncept (Viedeň, Rakúsko)

Certifikácia udržateľnosti je populárnejšia než inokedy, a vo väčšine certifikačných systémov vrátane DGNB/ÖGNI je kategória energetickej účinnosti jedna z najdôležitejších. S cieľom zabezpečiť hladký proces certifikácie, sa podieľa EXERGY Studios aj v tomto projekte od počiatku konceptuálnej fázy. To prináša projekt bližšie k ideálom integrovaného plánovania (dizajnu), umožneniu úspor prostredníctvom uváženého výberu komponentov, rýchlejšieho uvedenia do prevádzky a zníženiu počtu požiadaviek na zmeny pri výstavbe.

 

1) Integrované plánovanie (dizajn)

2) Termodynamické simulácie

3) Simulácie denného svetla

4) Implementácia v rámci dokumentácie certifikačného systému ÖGNI Steckbrief-Nr 22 & 19

 


 

Čítať ďalej...

Garant ÖGNI certifikovaný administratívny koncept (Viedeň, Rakúsko)

Efektívny energetický concept pre nás znamená viac než len zníženie ročných nákladov na prevádzku. So stratégiami prirodzeného vetrania, denného osvetlenia, riadením cez spätnú väzbu užívateľov rastie nielen comfort užívateľov ale tiež ich produktivita. Keď spoločnosť Wien Energie potrebovala vlajkovú loď v rámci administratívnych budov, bola to EXERGY Studios, ktorá poskytla tzv. “scientific planning” použitím moderných termodynamických simulácií a simulácií denného osvetlenia.

 

1) Termodynamická simulácie s implementáciou odozvy pri zásahu užívateľa do riadenia budovy (rôzne profily pre zmenu teploty a ventilácie)

2) Simulácie denného svetla

3) Integrované plánovanie (dizajn)

4) Implementácia v rámci dokumentácie certifikačného systému ÖGNI

 


 

 

 

 

Čítať ďalej...

Technická univerzita (Al Ain, Spojené arabské emiráty)

Veľký vzdelávací komplex s komplikovanou architektúrou, dynamickým tienením, bazénom, reštauračným zariadením, fitnes a modulárnym chladiacim systémom. Termodymackou simuláciou bola demonštrovaná 15,7 % úspora energií.

 

1) Termodynamické simulácie a optimalizácia

2) Certifikačná schéma Estidama body RE1 a RE2

 


 

Čítať ďalej...