Menu
Panel

Hľadať v obsahu webu | Search on Website

Certifikácie LEED a BREEAM

Tak ako všetko, aj budovy sú merateľné. Certifikácia udržateľnosti LEED a BREEAM je prostriedkom ako investor preukáže nielen kvalitu prevedenia budovy, prevádzky, či energetickú efektívnosť. Certifikácia je aj nástrojom ako obhájiť cenu prenájmu či predaja nehnuteľnosti.

LEED a BREEAM:

  • Komplexná podpora a manažment
  • Integrované plánovanie
  • Podporné štúdie
  • Termodynamické simulácie
  • Simulácie denného svetla

Energetická certifikácia:

  • Energetická certifikácia podľa Zákona č. 555/2005 Z.z.

Posudky

 

  • Tepelnotechnický posudok a návrh podľa požiadaviek STN 73 0540-2:2012.

 

EXERGY ČLENSTVOSme členmi organizácií

 

SKGBC member

USGBC member