Menu
Panel

Hľadať v obsahu webu | Search on Website

Profil spoločnosti

EXERGY Studios, s.r.o. – člen SKGBC, USGBC

EXERGIA (EXERGY) je využiteľná časť energie, zohľadňujúca nielen kvantitu ale aj kvalitu premeny energie, ktorá do budovy vstupuje. Na atribútoch kvality a nového prístupu k znižovaniu energií v budovách bola založená EXERGY Studios, s.r.o.. Zameranie a poslanie definoval nový, inovatívny pohľad nielen zahraničného, ale i domáceho trhu na proces ich návrhu. Odlišný je nielen v rámci metodológie „zelených“ a „udržateľných“ budov, ale integrácie tejto ideológie už od samotného počiatku prostredníctvom integrovaného procesu návrhu.

EXERGY Studios s.r.o. ponúka komplexnú podporu pre získanie medzinárodných certifikátov udržateľosti LEED, BREEAM, ESTIDAMA zabezpečenú skúsenými, akreditovanými profesionálmi nášho medzinárodného tímu.

Súčasť portfólia tvoria aj štúdie, analýzy, optimalizácie budov a ich systémov pomocou moderných počítačových simulácií.

Spoločnosť je v predstavenstve Slovak Green Building Council (SKGBC), členom U.S. Green Building Council (USGBC) a iných medzinárodných organizácií, čo okrem výmeny skúseností a udržania kroku so zahraničím zabezpečuje uplatnenie najnovších poznatkov, metodológií a trendov.

EXERGY Studios, s.r.o. poskytuje nasledovné činnosti a služby:

  • Projekty, štúdie a posudky pre Energetické Systémy (ES)
  • Projekty, štúdie a posudky pre Energetickú Hospodárnosť Budov (EHB)
  • Certifikácie Udržateľnosti (LEED, BREEAM, ESTIDAMA)
  • Certifikácie budov (Zákon č. 555/2005 Z. z.)
  • Počítačové simulácie budov:
  •     Termodynamické energetické simulácie budov
  •     Tepelná pohoda a kvalita vnútorného prostredia budov
  •     Denné a umelé osvetlenie
  •     CFD simulácie prúdenia vzduchu