Menu
Panel

Hľadať v obsahu webu | Search on Website

FUTUREfacade (Viedeň, Rakúsko)

Modelovanie a evaluácia konceptu dynamického tienenia plus-energy administratívnej budovy (vyrobí viac energie, než sama spotrebuje) využitím vedeckých metód a najmodernejších softvérových rozhraní.

 

1) Modelovanie a simulácia dynamického tienenia

2) Optimalizácia a výber najlepšieho variant pre východnú a západnú fasádu

 


 

 

návrat hore