Menu
Panel

Hľadať v obsahu webu | Search on Website

Optimalizácia budov

Energetická analýza budov a tvorba energetického konceptu budovy je jednou z najdôležitejších fáz, v akých sa budova pri projektovaní nachádza. Pomocou našich odborníkov z rôznych odvetví počínajúc stavebnou fyzikou cez projektovanie systémov vykurovania, chladenia a vetrania zabezpečujeme voľbu optimálnej kombinácie technológií so zohľadnením praktických skúseností na rozdiel od konkurencie.

  • Tvorba energetického konceptu - "Technology matrix"
  • Detailná termodynamická analýza - Simulácie budov
  • Optimalizácia regulácie zariadení a prevádzky
  • Energia, exergia, účinnosť, náklady, návratnosť

EXERGY ČLENSTVOSme členmi organizácií

 

SKGBC member

USGBC member