Menu
Panel

Hľadať v obsahu webu | Search on Website

Integrované plánovanie

Dá sa budova navrhnúť a projektovať rýchlejšie, efektívnejšie, komplexnejšie, lacnejšie, jednoducho inak než tradične? EXERGY Studios poskytuje odpoveď v podobe služieb integrovaného dizajnu - plánovania (ID).

Tento spôsob sústreďuje oproti tradičnému spôsobu navrhovania, kde sú členovia projekčného tímu izolovaní, spoluprácu všetkých od „prvej čiarky“ ako jedného tímu. Takýmto spôsobom sa dosahuje redukcia počtu revízií, eliminuje sa faktor straty – informačného šumu, ku ktorému dochádza pri tradičnom procese veľmi často, čo má za následok množstvo zbytočných opráv.

Čo je však najdôležitejšie, prostredníctvom integrovaného dizajnu dochádza k tvorbe kvalitného a komplexného riešenia od počiatku návrhu budovy.

EXERGY ČLENSTVOSme členmi organizácií

 

SKGBC member

USGBC member