Menu
Panel

Hľadať v obsahu webu | Search on Website

RD Beta 78 (Bratislava, Slovensko)

Prototyp systému s využitím kombinácie aktívnej tepelnej ochrany, obnoviteľých zdrojov vo forme solárnych kolektorov a zemného zásobníka tepla.

 

1) Termodynamické simulácie a modelovanie

2) Simulácia ochladenia a využiteľnosti zemného zásobníka

3) Optimalizácia energetického konceptu

 


 

 

 

Čítať ďalej...