Menu
Panel

Hľadať v obsahu webu | Search on Website

RD Beta 78 (Bratislava, Slovensko)

Prototyp systému s využitím kombinácie aktívnej tepelnej ochrany, obnoviteľých zdrojov vo forme solárnych kolektorov a zemného zásobníka tepla.

 

1) Termodynamické simulácie a modelovanie

2) Simulácia ochladenia a využiteľnosti zemného zásobníka

3) Optimalizácia energetického konceptu

 


 

 

 

Čítať ďalej...

BC Forum (Bratislava, Slovensko)

Administratívna budova navrhnutá pre dosiahnutie certifikácie udržateľnosti pod systémom BREEAM.

 

1) BREEAM štúdie

2) Analýza technológií OZE

3) Kalkulácie doby návratnosti

4) Kalkulácie investičných nákladov

5) Analýza optimálneho riešenia

 


 

Čítať ďalej...

Administratívny komplex pri diaľnici D1 (Slovensko)

Plánovaná výstavba novej urbanistickej zóny, v rámci ktorej vyrastie viacero moderných budov s certifikátom trvalej udržateľnosti LEED GOLD. Aktuálne je pripravovaná výstavba modernej kancelárskej budovy s výmerou 25000 m2.

 

1) Termodynamické simulácie rôznych variantov a architektonických konceptov budovy pre získanie certifikátu udržateľnosti LEED v stupni Gold

2) Koncept stratégií v zmysle certifikačného štandardu LEED

3) Registrácia projektu v LEED Online a komunikácia s certifikačnou autoritou v spolupráci s e-Dome

 

 

 

Čítať ďalej...

Priemyselný objekt (Žilina-Strečno, Slovensko)

Priemyselný areál s výrobnou halou známeho výrobcu kuchynských zariadení s polohou v okolí Žiliny. Úlohou spoločnosti EXERGY Studios bolo vytvoriť udržateľný koncept so zabezpečením optimálnych podmienok pre užívateľov a využitím tepelných ziskov pre zníženie energetickej náročnosti objektu.

 

1) Energetický koncept objektu (2 varianty)

2) Termodynamické simulácie objektu a systémov

3) Štúdia pre získanie certifikátu udržateľnosti LEED

 


Čítať ďalej...