Menu
Panel

Hľadať v obsahu webu | Search on Website

BC Forum (Bratislava, Slovensko)

Administratívna budova navrhnutá pre dosiahnutie certifikácie udržateľnosti pod systémom BREEAM.

 

1) BREEAM štúdie

2) Analýza technológií OZE

3) Kalkulácie doby návratnosti

4) Kalkulácie investičných nákladov

5) Analýza optimálneho riešenia

 


 

Čítať ďalej...

FUTUREfacade (Viedeň, Rakúsko)

Modelovanie a evaluácia konceptu dynamického tienenia plus-energy administratívnej budovy (vyrobí viac energie, než sama spotrebuje) využitím vedeckých metód a najmodernejších softvérových rozhraní.

 

1) Modelovanie a simulácia dynamického tienenia

2) Optimalizácia a výber najlepšieho variant pre východnú a západnú fasádu

 


 

 

Čítať ďalej...

Andel´s Hotel (Lodz, Poľsko)

Luxusný hotel postavený v známej oblasti “manufaktúra”. Renovácia industriálneho konceptu na hotel, uchádzajúci sa o certifikáciu LEED EBOM pre existujúce budovy.

 

1) Návrh riešení pre meranie a verifikáciu v súlade so systémom LEED

2) Ohodnotenie rôznych alternatív nákladov pre zabezpečenie meracieho systému

 


 

 

Čítať ďalej...

Hotel Premier Inn (Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty)

Hotel uložený v srdci Spojených arabských emirátov, kde hlavnou prioritou je komfort pre užívateľov pri extrémnych zmenách teplôt medzi dňom a nocou a udržaní optimálnych prevádzkových nákladoch. Výsledkom pasívnych konštrukčných opatrení (pasívneho dizajnu) a solárneho systému (aktívneho systému) znamenajú potenciál ušetrenia až 30% nákladov na energie ročne.

 

1) Termodynamické simulácie

2) Otimalizácia energetického konceptu

 

web projektu: www.premierinn.com


Čítať ďalej...