Menu
Panel

Hľadať v obsahu webu | Search on Website

Garant ÖGNI certifikovaný administratívny koncept (Viedeň, Rakúsko)

Efektívny energetický concept pre nás znamená viac než len zníženie ročných nákladov na prevádzku. So stratégiami prirodzeného vetrania, denného osvetlenia, riadením cez spätnú väzbu užívateľov rastie nielen comfort užívateľov ale tiež ich produktivita. Keď spoločnosť Wien Energie potrebovala vlajkovú loď v rámci administratívnych budov, bola to EXERGY Studios, ktorá poskytla tzv. “scientific planning” použitím moderných termodynamických simulácií a simulácií denného osvetlenia.

 

1) Termodynamická simulácie s implementáciou odozvy pri zásahu užívateľa do riadenia budovy (rôzne profily pre zmenu teploty a ventilácie)

2) Simulácie denného svetla

3) Integrované plánovanie (dizajn)

4) Implementácia v rámci dokumentácie certifikačného systému ÖGNI

 


 

 

 

 

Čítať ďalej...